Средната брутна заплата надхвърли 1000 лв. в края на 2016 г.

Най-ниско платени са служителите в хотелиерството и администрацията

Средната брутна заплата надхвърли 1000 лв. в края на 2016 г.
4088 ~ 2 мин. четене

Средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. е в размер на 990 лв. и нараства спрямо третото тримесечие с 5.2%, като през октомври средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 982 лв., през ноември – 974 лв. и през декември - 1012 лв., показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото спрямо третото тримесечие, са "Образование" - ръст с 12.6% и "Операции с недвижими имоти" - със 7.3%.


На годишна база средната месечна работна заплата през трите месеца до края на декември нараства с 8.2% спрямо същия период на 2015 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" (повишение с цели 21.6%), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (с 12.9%) и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (повишение с 9.7%).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 година в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния сектор – с 9.4%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през трите месеца до края на декември 2016 г. са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 2248 лв.), "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1757 лв.) и "Финансови и застрахователни дейности" (1699 лв.).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство” (със средна заплата от 600 лв.), "Други дейности" (689 лв.) и "Административни и спомагателни дейности" (750 лв.).

Подкрепи Economic.bg