Строителните компании се оплакват от „граждански терор”

Националната асоциация на строителните предприемачи се обявява против уволняването на чиновници от Столична община

Строителните компании се оплакват от „граждански терор”

Снимка: Economic.bg/Архив

Строителните компании в България страдат от несигурността, създадена от напрежението между Столична община, предприемачите и гражданите. Фирмите от бранша се оплакват, че през последната година са обект на „граждански терор”.

„Протест на малка група граждани води до спиране на законни строежи и провокира уволнение на общински служители”, гласи част от отвореното писмо на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) до кмета на София Йорданка Фандъкова.

НАСП подчертава, че жилищното строителство е един от двигателите в икономиката – осигурява трудова заетост, генерира доходи към общинския и държавния бюджети, внася осигуровки и разширява предлагането на пазара на имоти, с което се повишава достъпността на жилищата.

„Всички рестрикции към бранша водят до намаляване на предлагането, съответно увеличаване цените на жилищата, които вече стават недостъпни за населението. Още повече, с всеки нов проект, браншът инвестира в общинската инфраструктура, като облагородява жилищните територии и изгражда прилежащите пространства”, гласи отвореното писмо на строителните компании.

Според Националната асоциация на строителните предприемачи напрежението в строителния сектор няма да утихне чрез уволняването на общински служители заради спорни казуси или чрез въвеждането на нови рестрикции и изисквания към строителните процеси. „Това по-скоро буди несигурност у служителите в администрацията и те не изпълняват законовите си задължения в срок. Това от своя страна би довело до ситуация, която ще принуди бранша да защити правата си чрез съдебни процедури и граждански протести на заетите в него”, обяснява НАСП.

Строителните компании определят действащата в момента нормативна база като сложна и неработеща, което води до възможността за тълкования и еднолични решения и грешки. Именно затова тяхната браншова организация, която работи активно за устойчиво развитие на строително-инвестиционния бизнес чрез законодателни промени, е подготвила нормативни предложения, които биха решили голяма част от изложените проблеми:
  1. Регулационно преструктуриране на комплексите или регулиране на територии до комплексите с общинска или държавна собственост, където собствениците на имоти реституирани в комплексите да бъдат компенсирани ;
  2. Промяна на Закона за устройство на териториите и съпътстващите го нормативни актове;
  3. Въвеждане на електронно разрешение за стоеж по примера на съседни страни като Македония и Сърбия, където успешно се прилага този метод;
  4. Съкращаване и опростяване на необходимата проектна документация за издаване на строително разрешение по примера на много страни от Западна Европа;
  5. Дигитализация на целия административен процес, съпътстващ жилищното строителство. По този начин гражданите ще могат да участват активно при планирането на териториите и устройството им ще бъде съобразено и прието от тях. С това ще се премахне напрежението при строителството по тези планове.
НАСП подчертава, че една от основните ѝ цели е подобряване на инвестиционната среда при строго спазване на законовата рамка и обществения интерес, което вярваме ще доведе до качествено подобряване на показателите в жилищния сектор. Именно затова организацията се надява, че Столична община възможно най-скоро ще инициира конструктивен диалог между органите на управление, бизнеса и гражданите, в който да бъдат идентифицирани оптималните решения за ежедневно възникващите проблеми.
Коментари: 0