Светла Несторова е преизбрана за председател на Асоциацията на застрахователите

Асоциацията има нов член

Светла Несторова е преизбрана за председател на Асоциацията на застрахователите

Досегашният Председател на Управителния съвет на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) Светла Несторова е преизбрана за поста си. Това става ясно от съобщение на Сдружението.

Тя е назначена отново на позицията след редовно отчетно-изборно Общо събрание, проведено на 16 ноември в София. Светла Несторова е и главен изпълнителен директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

 За Заместник-председател  на Асоциацията е избран  Константин Велев, изпълнителен директор на „ЗАД Армеец“ АД.

 Членовете на Управителния съвет са следните:

Андрей Александров, Главен Оперативен директор на „ Алианц България Холдинг“ АД

Кирил Бошов, Изпълнителен директор на „Евроинс иншурънс Груп“АД, Председател на УС на Еврохолд България“АД

Коста Чолаков, Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД  и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

Николай Генчев, Главен изпълнителен директор на ЗК УникаАД и Изпълнителен директор на ЗК Уника Живот“АД

Юри Копач, Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби, Член на УС на „Дженерали застраховане“АД

 По време на срещата са приети основните насоки, годишната програма за дейността и бюджета за 2018 г. на АБЗ.

 Управителният съвет е с мандат 2 години.

Асоциацията има и нов член – „Колонад Иншурънс Ес Ай- клон България.

Асоциацията на българските застрахователи е сдружение, в което членуват 28 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. 

Коментари: 0