Световната банка разширява дейността си в България

Международната финансова институция планира да наеме още офис площи в столицата

Световната банка разширява дейността си в България

Снимка: Световна банка

5120 ~ 1 мин. четене
Световната банка ще наеме още 650 кв. м офисна площ в София, след като реши да разшири обхвата на своята дейност у нас. На днешното си заседание Министерският съвет одобри проект за изменение на споразумението между правителството и Международната банка за възстановяване и развитие, част от Групата на Световната банка.

Международната финансова институция нае офисно пространство от 4 000 кв м в Бизнес парка в квартал “Младост”. Споразумението с правителството бе подписано на 12 април 2019 г. Сега тя е решила да увеличи спектъра на дейностите си в българската столица. Освен основни услуги по IT поддръжка, разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите (счетоводство и трежъри), човешките ресурси, възлагането на поръчки, корпоративната сигурност.

Очаква се офисът в София да допринесе за по-доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията на Банката за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет. 

Първоначалната визия за офиса на Световната банка в София предполагаше разкриването на 300 работни места в рамките на пет години. Надеждата е, че разширяването на дейностите на Световната банка в у нас ще се отрази благоприятно на икономическата среда в страната – чрез осигуряването на работни места за висококвалифицирани специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност.
Подкрепи Economic.bg