Търговията на дребно нараства с 2,3% за година

Най-голям ръст е отчетен при при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

Търговията на дребно нараства с 2,3% за година
Оборотът в търговията на дребно през ноември 2014 г., изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2,3% спрямо същия месец на предходната година, сочат данни на НСИ.

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени се увеличава с 0,1% спрямо предходния месец. 

През ноевмри 2014 г.най-голям ръст спрямо предходния месец се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 10,7%, следвана от търговията с компютърна и комуникационна техника (1,0%), търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита (0,1%). 

Намаление е отчетено при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (с 2,7%), търговията на дребно с разнообразни стоки (1,5%), търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (с 1,0%), търговият на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (0,8%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0,1%.

На годишна база оборотът нараства по-значително при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 13,3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 6,4%, търговията на дребно с битова техника, мебели и стоки за бита - с 2,7, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2,1%. Спад е регистриран в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 9,5%.
Коментари: 0