Търсят работа на миньорите от \"Чукурово\"

Дружеството дължи концесионно възнаграждение на държавата в размер на 392 хил. лева без лихвите за последните 3 години

Търсят работа на миньорите от \

С посредничеството на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще се търсят варианти за командироване на работниците от мина „Чукурово“  в други въгледобивни дружества от околността. Това стана ясно по време на среща на министър Петкова с представители на работещите и ръководството на мината, която се състоя днес в Министерството на енергетиката. 

На срещата присъстваха и ръководители на мина „Открит въгледобив“ – Перник, които обявиха, че дружеството има нужда от допълнителен персонал.  

Припомняме, че по-рано през седмицата повече от 100 работници в мина „Чукурово“ получиха предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения поради спиране на дейността на дружеството за повече от 15 дни. Въпреки че не разполага с правомощия извън тези по изпълнението на концесионния договор, министърът на енергетиката пое ролята на арбитър между работниците и техния работодател, за да гарантира справедливото уреждане на спора.   

Мина Чукурово дължи концесионно възнаграждение на държавата в размер на 392 хил. лева без лихвите за периода от второто полугодие на 2011 до края на 2014 г., стана ясно по време на срещата. Затова до края на този месец предстои усвояване на учредената в полза на Министерството на енергетиката банкова гаранция.

По време на срещата ръководството на мина Чукурово пое ангажимент  дължимите заплати на работниците за м. ноември да бъдат изплатени до края на седмицата. Както вече е известно, при предходна среща в края на миналата година министър Петкова се ангажира да следи отблизо процеса с изплащането на дължимите възнаграждения.

Съвместна комисия между представители на работниците и работодателя предстои да начертае стъпки за възобновяване дейността на мината. Министър Петкова изрази готовност експерти от МЕ също да подпомогнат работата на комисията при необходимост. 

Коментари: 0