12-те най-гостоприемни за бизнеса държави в света

България е на 39-о място, следвана от Русия

12-те най-гостоприемни за бизнеса държави в света

Световната банка представи тазгодишния си доклад кои са държавите, в които е най-лесно да се прави бизнес, пише Business Insider. Едно от интересните неща в него е, че поставя Обединеното кралство по-напред в списъка, отколкото някои от водещите световни икономики, коментира изданието.

Банката класира страните, използвайки 11 показателя, които сравняват бизнес регулациите в общо 190 държави от целия свят. България пък е на 39-то място, като непосредствено след нас е Русия. Под нас са и Унгария, Белгия, Сърбия, Люксембург и Турция.

 От топ 20-те икономики в списъка, 14 са част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Много страни извършват значителни реформи: Индия е една от топ 10-те държави, в които условията за бизнес са се подобрили най-много тази година, въпреки че страната продължава да остава на 100-ната позиция.

Ето кои са 12-те най-гостоприемни за бизнеса държави в света:

12. Естония – на същата позиция като миналата година:
Тази държава се представя особено добре в областта на регистрирането на собственост, което отнема средно 17.5 дни и струва 0.5% от стойността на имота. Същата е цената за стартирането на бизнес, което пък отнема средно 3.5 дни.

11. Македония – с една позиция по-ниско спрямо миналата година:
Това е единствената икономика в списъка с ниво над средното при доходите и е на второ място от топ 20-те държави в класацията по брой осъществени реформи. Те включват мащабни законови изменения в областта на строителството, които значително намаляват броя на процедурите, както и времето, необходими за построяване на склад. Македония също така има особено висока оценка за защита на миноритарните инвеститори.

10. Швеция - с една позиция по-ниско спрямо миналата година:
Швеция предоставя особено добра информация за имотите, като страната дори има онлайн система, позволяваща на всеки да има свободен достъп до информация за собствеността, както и до карти, датиращи от преди 400 години. Същевременно започването на бизнес отнема средно седем дни, а разрешаването на несъстоятелност – около две години.

9. Грузия –нагоре от 16-то място спрямо миналата година:
Това е единствената икономика в списъка с ниво под средното при доходите сред топ 20-те и е извършила най-голям брой реформи в областта на бизнес регулациите (общо 47), откакто през 2003 г. Световната банка започна да прави тази класация всяка година. Тази година Грузия направи по-леко решаването на въпросите по несъстоятелност, улесни достъпа до електроенергия и увеличи правата акционерите, включително доколко лесно е за миноритарните инвеститори да съдят директора на дадена компания.

8. Норвегия - с две позиции по-ниско спрямо миналата година:
Тази година Норвегия понижи стойността на данъците, като намали нормативната ставка за корпоративния данък. Страната също така се представя изключително добре при решаването на случаите на неплатежоспособност, което отнема по-малко от година и струва 1% от имуществото.

7. Обединеното кралство – на същата позиция като миналата година:
Въпреки референдума за напускане на Европейския съюз и продължаващите неясноти относно Brexit, Обединеното кралство запазва позицията си в класацията от 2016 г. Въпреки това страната е паднала от 20-то на 29-то място по отношение на това колко лесно е да се вземе кредит там. Освен това е слязла от 10-то на 23-то място за лесно плащане на данъци.

6. САЩ – с две позиции нагоре спрямо миналата година:
Тази година САЩ и по конкретно град Лос Анджелис подобри регулацията на трудовия пазар, въвеждайки максимален срок от шест работни дни за платен отпуск по болест годишно. САЩ като цяло също така се нареждат на трето място по решаване на случаите на неплатежоспособност. Същевременно информацията за собствеността върху земята е свободно достъпна на територията на цялата страна.

5. Хонконг – с една позиция по-ниско спрямо миналата година:
Специалният административен регион в Китай направи стартирането на бизнес по-скъпо тази година, въвеждайки отново такса за регистрация на бизнеса. Хонконг обаче подобри качеството на своята система за управление на земите, което улесни регистрирането на имот. Също така регионът е на трето място като цяло по леснота за започване на бизнес и за плащане на данъци.

4. Корея – с една позиция по-високо спрямо миналата година:
Корея се класира високо по изпълнение на договорите (на първо място като цяло), по прикачване към електропреносната мрежа (на второ място като цяло) и по започване на бизнес (на девето място като цяло).

3. Дания – запазва позицията си от миналата година:
Дания направи получаването на разрешително за строеж по-скъпо тази година, повишавайки както цената на самото разрешително, така и на получаването на връзка с водоснабдяващата система и с канализацията.

2. Сингапур – на същата позиция както миналата година:
Тази година Сингапур прие законодателство, което задължава работодателите да уведомяват Министерството на труда, когато уволняват деветима и повече служители. Страната също така улесни износа и вноса, подобрявайки инфраструктурата и електронната система на пристанището си.

1. Нова Зеландия – запазва първото си място от миналата година:
Нова Зеландия заедно с 16 други икономики тази година реформира начина, по който се плащат данъци. Страната представи системи за подаване и плащане на данъчни декларации онлайн.

Коментари: 0