„Телелинк” в България се разделя на четири нови дружества

Обособяването на четирите нови дружества цели да фокусира отделните дейности на компанията

„Телелинк” в България се разделя на четири нови дружества

От края на ноември бизнесът на „Телелинк” в България ще бъде разделен между  четири нови самостоятелни компании – „Телелинк Бизнес Сървисис”, „Телелинк Инфра Сървисис”, „Телелинк Сити Сървисис и „Телелинк Лабс”.

  • Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД ще се развива като компания, ангажирана възможно най-дълбоко в бизнес процесите и предизвикателствата на клиентите си в областта на ИТ инфраструктура, информационна сигурност, дигитална трансформация, големи данни и управление на услуги под ръководството на Иван Житиянов, който ще заеме позицията изпълнителен директор;
  • Телелинк Инфра Сървисис ЕАД ще предлага услуги по изграждане и опериране на комуникационна инфраструктурата, доставка и интеграция на системи за сигурност и интелигентни системи за наблюдение и управление под ръководството на Цветан Мутафчиев, който ще заеме позицията изпълнителен директор;
  • Телелинк Сити Сървисис ЕАД ще развива и продава решения за умни градове под ръководството на Мирослав Кацаров, който ще заеме позицията изпълнителен директор;
  • Телелинк Лабс ще бъде още едно ново звено, което под ръкводството на Мариян Карадимитров ще развива Research, Development and Education дейност с акцент върху 5G мрежи и тяхното приложение.

Всички гореизброени компании ще бъдат част от ново холдингово дружество с име „Телелинк България”, изпълнителен директор Йордан Попов и председател на борда на директорите Любомир Минчев.

Трансформирането на компанията и обособяването на четирите нови дружества цели да фокусира отделните ѝ дейности, тяхното управление и развитие в отговор на бизнес нуждите и темповете на индустрията.

 „Живеем в дигитален свят. Той се променя всяка секунда, променя и самите нас, като хора и като компании. Дори цели индустрии се трансформират в отговор на новите нужди, които бизнес средата налага. „Телелинк” е част от тези процеси и тенденции, дори ми се иска да е фактор, който ги задава. Ето защо беше взето решение за трансформация на компанията, която ще влезе в сила от края на ноември“, коментира Любомир Минчев основател и главен изпълнителен директор на „Телелинк”.

Коментари: 0