Тенденциите, които може да „излекуват“ световния туризъм

Доклад на Световният съвет за пътувания и туризъм (WTTC) изследва въздействието и последиците от COVID-19 върху туристическия сектор

Тенденциите, които може да „излекуват“ световния туризъм

Снимка: Unsplash

Светът претърпява и продължава да търпи значителни загуби и неуспехи поради COVID-19. Не на последно място сред тези неуспехи е шокът за сектора "Пътувания и туризъм". Тъй като 90% от световното население се приспособи към живота в рамките на ограниченията за пътуване, а други останаха вкъщи в страх от самия вирус, секторът почти спря. И все пак лидерите в областта на пътуванията и туризма остават силни и непоколебими пред трудностите.

Доклад на Световният съвет за пътувания и туризъм (WTTC) изследва въздействието и последиците от COVID-19 върху туристическия сектор и представя данни за четири взаимосвързани тенденции, представящи препоръки, които ще подкрепят сектора сега и ще изградят неговата устойчивост в бъдеще.

Тези четири тенденции са:

Развитие на търсенето: Предпочитанията и поведението на пътниците се изместиха към познатото, предвидимото и доверието. Ваканции в рамките на държавата, обширното планиране и събитията на открито ще царуват в краткосрочен план, като туристическият бизнес и дестинациите ще трябва да се адаптират.

Здраве и хигиена: Здравето, безопасността и доверието са от първостепенно значение в тази нова ера. Личният опит, страхът да не останете в друга държава и опасенията за дистанциране ще насочат поведението на потребителите в краткосрочен и средносрочен план. Бизнесът ще трябва да си сътрудничи още по-тясно със своите разширени вериги за създаване на стойност, за да осигури готовност.

Иновации и цифровизация: COVID-19 се оказва неочакван катализатор в стремежа на сектора за пътувания и туризъм към иновации и интеграция на нови технологии. Цифровите услуги и потребление нарастват, като потребителите сега очакват безконтактните технологии, наред с други, като основна предпоставка за безопасно и безпроблемно пътуване.

Устойчивост: От широко разпространените движения за безработица и антирасизъм до възстановяването на естествените местообитания, светът се съживи за справяне със социалната, екологичната и институционалната устойчивост. По-специално, повишената информираност на обществото за дива природа и бракониерството засили застъпничеството за защита на дивата природа.

Коментари: 0