Топ 20 на технологичните компании по приходи от един служител

Средните приходи на служител в Apple доближават $ 2 млн.

Топ 20 на технологичните компании по приходи от един служител

Снимка: Pixabay

Независимо от сферата си на дейност, всяка компания следва една и съща максима – да прави и произвежда повече с колкото се може по-малко ресурси. Това е особено видимо в света на дигиталните технологии, в който има компании с глобален обхват, но с почти никаква инфраструктура, с впечатляващи приходи, но с почти никаква физическа интервенция. 
Доказателство за иновативната им мощ е способността на технологичните компании да предоставят услуга посредством онлайн платформа, свързваща заинтересованите страни по проблема, без фактически да извършват конкретната услуга. 
Най-ценният ресурс на тези компании са техните служители, чийто действия оказват ефект върху цялостното представяне на организацията. Това обяснява защо гиганти като Google, Facebook и Microsoft са готови да плащат огромни суми само и само да имат в екипа си най-добрите и умни инженери. Тези екипи не работят според принципите на нормалните производства, но и най-миниатюрното тяхно решение понякога може да се окаже значимо за милиони потребители. 
Думите обаче са недостатъчни, за да се опише същината на този ефект. Ето защо изданието HowMuch решава да визуализира в перспектива, като взема за отправна точка приходите на най-големите технологични компании, донесени им от един служител средно. 
Ето и данните във вид на диаграма: 
 
Видно е, че компаниите от първа до шеста позиция привличат успяват да привлекат приходи по над 1 млн. долара на служител. Впечатляващо е, че Apple е близо до двата милиона. 
Според данните на S&P 500, средностатистическата технологична компания средно привлича по 480 000 долара на служител. 
Коментари: 0