„Топлофикация София“ чака КЕВР, за да връща надвзетите пари

Дружеството ще върне част от парите, които ще му бъдат възстановени, на фонд „Сигурност на електроенергийната система“

„Топлофикация София“ чака КЕВР, за да връща надвзетите пари

„Топлофикация София“ очаква Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди ретроактивната цена на топлинната и електрическата енергия, за да изчисли колко пари ще бъдат връщани на крайните потребители. Става въпрос за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г., за който вече регулаторът определи цените на природния газ, но не и на топлинната енергия. Очаква се Комисията да определи тези цени на 10 юни.

От столичната топлофикация съобщиха, че вече са получили споразумение от „Булгаргаз“ като до 14 дни след подписването му компанията трябва да получи от обществения доставчик 59 млн. лв. с включени лихви и ДДС. Съгласно промените в Закона за енергетиката в 30-дневен срок след получаване на сумата от "Булгаргаз" ЕАД, столичната топлофикация ще извърши преизчислението на сметките на своите клиенти.

За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до нейното изчерпване. За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли.

От „Топлофикация София“ заявиха, че тъй като дружеството произвежда и електрическа енергия, част от тези 59 млн. лв. сума ще бъде възстановена на фонд „Сигурност на електроенергийната система“. От съобщението обаче не става ясно каква точно е тя.

Коментари: 0