Тристранката не постигна съгласие по наредбата за отпуските

Става въпрос за начина, по който се изчислява размера на годишния платен отпуск, който се изплаща при напускане на работа

Тристранката не постигна съгласие по наредбата за отпуските

Снимка: МС

Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не успяха да постигнат съгласие по предложеното на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Става въпрос за допълнение на чл. 42 от Наредбата, който урежда изчисляването на размера на годишния платен отпуск, който трябва да бъде изплатен на работник, който напуска дадено предприятие.

В доклада на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, с който се предлагат промени във въпросната наредбата, се казва, че към момента липсва ясен начин за определяне на броя дни платен годишен отпуск, за които работникът или служителят има право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, защото методът за изчисляване с решение на Върховният административен съд (ВАС) от 19 февруари 2020 г. е отмен поради липсата на доказателства за проведени обществени консултации при приемането ѝ. Поради това към момента липсва ясен начин за определяне на броя дни платен годишен отпуск, за които работникът или служителят има право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение.

Ето защо се предлага при прекратяване на трудовото правоотношение да се създаде ал. 4 в чл. 42 на Наредбата, с която се определя, че броят дни неползван платен годишен отпуск, който подлежи на обезщетяване, се определят пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. „Това ще гарантира правата на работниците и служителите и ще подпомогне работодателите при реализирането на техните задължения, като това е предпоставка и за избягване на трудови спорове по този въпрос“, се казва още в доклада.

С това предложение и тези мотиви работодателите се обявиха против, а синдикалните организации са подкрепили проекта по време на днешното заседание на НСТС, съобщават от Министерския съвет.

По втора точка от дневния ред на онлайн заседанието, което беше свикано от вицепремиера Марияна Николова,  НСТС обсъди проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, с вносител Министерството на финансите. Става дума за инициативата на държавата за събуждане на т.нар. „спящи акции“- безплатни акции от предприятия и боновите книжки от масовата приватизация.

Синдикалните организации  КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работодателските в лицето на АИКБ, БТПП, БСК, и ССИ не подкрепят и настояват за оттегляне на проекта на закон. КРИБ изразиха становище, че в представения проект е необходимо да бъдат нанесени поправки.   

 

Коментари: 0