Цената на природния газ вече се изчислява в нова единица

Това няма да повлияе на сметките на потребителите на газ, казват от \"Овергаз\"

Цената на природния газ вече се изчислява в нова единица

Цената на природния газ вече се определя за мегаватчас (MWh), а не за кубически метър. Промяната влезе в сила от 1 януари 2019 г. след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и важи за всички доставчици на синьото гориво.

Отчетените количества газ от измервателните устройства ще се преизчисляват от кубически метри в мегаватчасове. Фактурирането на потребеното количество синьо гориво също ще бъде в енергийни единици, като това няма да се отрази на сметките на потребителите на газ, съобщават от „Овергаз“.

Услугите „разпределение“ и „снабдяване“, които са част от крайната цена на синьото гориво за потребителите, също се определят в енергийни единици (МВтч).

От компанията добавят, че доставят енергия на своите клиенти, която в целия свят се мери в енергийни единици, като мегаватчасове, а не в единици за обем, като кубически метри.

Промяната не е в ущърб на клиентите, коментираха от „Овергаз“ пред Economic.bg.

Коментари: 0