Ценим всеки свой успех заради извървения път до него

Специална награда „Партньор в бизнеса”

Зарина Генчева, изпълнителен директор на „Метрореклама”:

Ценим всеки свой успех заради извървения път до него

Снимка: Икономика-Александър Нишков

Автор: Димитър Лазаров

Какво означава тази награда за Вас?                                                                                                

Признание, че нелекия и упорит труд на екипа на „Метрореклама“ през тези вече над 10 години в областта на външната рекламата е забелязан и оценен по достойнство. Огромна чест,, в личен план,  е да бъда отличена и застана редом с най-изявените и успешни имена в българския бизнес. Но същевременно с това и огромна отговорност – да запазим доверието на своите клиенти и всички заедно да работим за развитието на бизнеса в България.

Какви качества трябва да притежаваш?

За да си успешен партньор на бизнеса, трябва във всеки един момент да усещаш неговия пулс и да бъдеш максимално подготвен, за да откликваш винаги креативно на неговите нужди. Отстояването на добро име, коректността, професионализма, а също и идеята за дългосрочно партниране, прави отношенията от подобен род не само продуктивни, но и устойчиви, което е важно за нас.                                               

Какви са най-значимите Ви успехи през 2015 г.?                                                                                  

Не разглеждаме успехите си независимо един от друг. Ценим всеки един свой успех, защото дълбоко оценяваме най-вече извървения път до него.

Какви са тенденциите в рекламния бранш в последно време?

По отношение на външната реклама, тенденцията е тя да увеличава дела си в медия плановете на клиентите и през 2016 г. Прогнозата се базира на данни, които получихме на последния конгрес на FEPE (The Federation European Publicite Exterieur) през юни 2015г. в Будапеща, чиито член сме. И не случайно, тъй като все повече в живота на хората се налага тенденцията да прекарват над 80% от ефективното си време извън дома си, което е гарант за нарастващия успех на външната реклама.


Върху какво ще бъдат насочени най-вече усилията Ви през 2016 г.?  

Да запазим доброто темпо на развитие на „Метрореклама“ и мотивираме все повече клиенти да реализират своя успех именно чрез нас!
Коментари: 0