ЦИК обяви обществена поръчка за изработка и доставка на бюлетини за евровота

За отговорно длъжностно лице е определен Николай Желязков

ЦИК обяви обществена поръчка за изработка и доставка на бюлетини за евровота

Снимка: Economic.bg/Архив

220 ~ 1 мин. четене
Централната избирателна комисия (ЦИК) стартира процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.", съобщиха от институцията.

Николай Желязков, който е главен юристконсулт в дирекция "Администрация" в ЦИК,  е определен за отговорно длъжностно лице с решение на Комисията.

Неговата дейност ще се изразява в публикуване на документи за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача, изпращане до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка и осъществяване на дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и приемане на документи за участие.
Коментари: 0