Тунелът под Шипка поскъпва с поне 40 млн. лв.

„Хидрострой" е най-вероятният изпълнител на проекта

Тунелът под Шипка поскъпва с поне 40 млн. лв.

Снимката е илюстративна

Снимка: АПИ

Автор: Economic.bg

Тунелът под Шипка се оскъпява с поне 40 млн. лв., достигайки цена от минимум 358 млн. лв. Това става ясно след отварянето на ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на съоръжението. Прогнозната стойност, която Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше обявила при пускането на поръчката, беше 320 млн. лв. Тя обаче не е пределна, което означава, че кандидатите можеха да подават и оферти с по-високи цени и така проектът да се оскъпи.

Днес, при отварянето на офертите, се вижда, че нито една компания не се е вместила в рамките на 320 млн. лв., а най-изгодната за държавата е на стойност 358 млн. лв. с ДДС - на „Консорциум „ПСВТ", с участници: „Пътни строежи – Велико Търново", „Хидрострой" и „Пътинжеренигстрой-Т".

Следващо е ценовото предложение на Обединение „Шипченски проход“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" И „АЛВЕ КОНСУЛТ" - на стойност 359.6 млн. лв. с ДДС.

ДЗЗД „Тунел Шипка", с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ", „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" и „ВИА ПЛАН", предлагат цена от близо 377 млн. лв.

Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА", с участници: „Геострой" и „Пътстрой - 92", дават най-висока цена - 417.5 млн. лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни, или близо 3 години и половина.

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10.553 км, от които 7.6 км са ново строителство, а 2.9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4.011 км. Тунелът под Шипка ще е дълъг 3.22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипа, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т.н.

АПИ казва, че работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Финансирането на проекта все още е неясно, той е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Коментари: 0