Улесняват процедурата за получаване на помощи за деца

Родителите ще ги получават вече по настоящ адрес

Улесняват процедурата за получаване на помощи за деца

Родителите ще получават семейни помощи по настоящ адрес. Промяната е част от измененията, които днес правителството прие в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

С промените правителството цели да се облекчи административната процедура за семействата. С новите разпоредби за родителите ще отпадне и задължението да представят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.

Урежда се и редът за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане съобразно влезлите в сила от началото на годината изменения в Закона за семейни помощи за деца.

Коментари: 0