Увеличаването на преките чуждестранни инвестиции трябва да бъде основен приоритет

Сигурността и прозрачността са основните теми в стартиралия в София дебат, свързан с програмите за придобиване на гражданство от инвеститори

Увеличаването на преките чуждестранни инвестиции трябва да бъде основен приоритет

Програмите за придобиване на постоянно пребиваване или гражданство от инвеститори несъмнено са ефективен и важен източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в над 20 страни от цял свят, които прилагат подобни инструменти. С увеличаване на популярността и вниманието към тези програми, се увеличава и значението на сигурността и прозрачността на кандидатите.  Това е един от основните изводи на проведената тази седмица в София експертна кръгла маса под надслов „Привличане на преки чуждестранни инвестиции и подобряване на сигурността и прозрачността: Стратегии за Европа".

Някои от ключовите теми, дискутирани по време на събитието бяха за ролята на подобни програми в разработването на силни стратегии за привличане на преки чуждестранни инвестиции, влиянието и опитът в САЩ и ЕС, свързаните с тях политики и разпоредби, потенциални възможности за България и региона, както и предизвикателствата и възможностите пред тях.

Сред основните оратори по време на форума бяха Кларк Ервин - директор на Програмата за вътрешна сигурност на „Aspen Institute“ и бивш Главен инспектор по вътрешна сигурност към Държавния департамент на Съединените щати; Кенет Марш, изпълнителен вицепрезидент на международната разследваща компания IPSA International, г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, г-н Арман Артон - главен изпълнителен директор и президент на Arton Capital, Марио Давид – дългогодишен член на Европейския парламент от Португалия и д-р Иван Тодоров - управляващ съдружник в правна кантора „Георгиев, Тодоров и Ко“.

Стамен Янев представи подробности за инвестиционната стратегия на България. Според него "привличане на инвеститори изисква ангажираност около ключови програми и обсъждане на техните ползи и дългосрочен ангажимент към техния успех“. Той подчерта и че е от особено значение да се постигне баланс между рисковете и ползите от всяка възможност за привличане на преки инвестиции.

"Икономическите и социални въпроси, които възникват напоследък в следствие на мигрантската вълна имат по-широко влияние върху въпросите на миграцията и подчертават необходимостта от повече и по-ефективно споделяне на информация и значението на сигурността в процеса на миграцията като цяло", заяви Янев по време на форума.

Марио Дейвид подчерта, че въпреки, че програмите за придобиване на гражданство чрез инвестиции нямат обща регулация на ниво ЕС, "установяването на някои стандарти при изискванията към кандидатите биха могли да бъдат от полза за поддържане на общи стандарти и най-добри практики, които да доведат до по-висока степен на прозрачност на процесите."


Според адвокат Иван Тодоров "някои законодателни промени в българския закон, който дава възможност за придобиване на гражданство чрез инвестиция, могат да допринесат за подобряване на българската програма за привличане на чуждестранни инвестиции по този начин, като се гарантира по-голяма степен на доверие, взаимна изгода и добра воля между инвеститорите и правителството".

"България трябва да се притеснява от по-ниската си конкурентоспособност в процеса на привличане на  инвеститори в сравнение с другите подобни програми в ЕС", добави той.

Данните сочат, че за периода 2013-2015 г. Португалия е успяла да привлече над US $ 1.5 милиарда, Кипър - US $ 2.5 милиарда, Унгария - US $ 1.100 милиарда, а България е успяла да привлече преки чуждестранни инвестиции по линия на предоставяне на постоянно пребиваване и/или гражданство само US $ 54 милиона за същия период от време.

Арман Артон обобщи основното послание от кръглата маса: " Правителствата и индустрията трябва да работят заедно, за да се създаде обща рамка за предоставяне на успешни инвеститорски програми, където прозрачността и сигурността са ключови ".

Според него ролята на подобни програми ще продължи да расте и в световен мащаб и поради това е от голямо значение фактът, че индустрията се стреми да установи общи стандарти. България трябва да се опита, вероятно чрез промени в ключови политики, да увеличи обема на привлечени чуждестранни инвестиции, което ще доведе до сериозни положителни промени за икономиката на страната.

Кръглата маса имаше за цел да се изследва връзката между привличането и поддържането на преки чуждестранни инвестиции чрез различни форми, включително програми за пребиваване и гражданство.

Във време, когато държавите от Европа, вкл. Балканите, търсят нови стратегии по отношение на преките чуждестранни инвестиции, е от особено значение да се обсъждат темите, свързани с управлението на тези програми, сигурността и прозрачността. Коментарите и дискусиите на участниците в кръглата маса допринасят за очертаване на изводи и препоръки за България и страните от Европейския съюз.

Събитието е част от поредица регионални кръгли маси с куратор „Arton Capital”. 
Коментари: 0