В Европа влязоха в сила нови изисквания за оторизация на е-плащанията

Пакетът „Надеждна оторизация на клиента” се очаква да е от полза за компаниите, но те предупреждават, че не са подготвени

В Европа влязоха в сила нови изисквания за оторизация на е-плащанията
От 14 септември в Европейския съюз влезе в сила нов набор от изисквания, чиято цел е да направи по-сигурно оторизирането на онлайн разплащания. Пакетът „Надеждна оторизация на клиента” (Strong Customer Authentication; SCA) повишава нивото на идентификация, което клиентите трябва да покрият, за да извършват електронни плащания и да имат онлайн достъп до финансовите си профили, пише Business Insider.

SCA изисква от инициаторите на финансови трансакции да предоставят два от следните три елемента, за да удостоверят плащането или някой друг защитен процес:
  • знание – това означава, че трябва да бъде посочено нещо, което само клиентът знае, като например парола;
  • притежание – разплащането да бъде оторизирано чрез нещо, което само клиентът притежава, например смартфона;
  • нещо неделимо – трансакцията да бъде удостоверена, чрез някакъв вид биометрични данни на клиента, като например сканиране на пръстовия отпечатък.
Някои компании изразиха опасения доколко са подготвени фирмите, управляващи разплащания, да изпълнят новите изисквания, както и колко ще им струва привеждането в съответствие с SCA. Въпреки това страните членки на ЕС предстои да синхронизират законодателствата си с новия пакет за сигурност на плащанията.

Ако правилата, предвидени от „Надеждна оторизация на клиента”, бъдат следвани от компаниите, това би подобрило представянето им, понижавайки измамите и увеличавайки доверието на потребителите към тях.
Коментари: 0