Външният дълг намалява с 240 млн. евро за месец

В края на януари дългът е близо 34 млрд. евро

Външният дълг намалява с 240 млн. евро за месец
3647 ~ 1 мин. четене

Брутният външен дълг в края на януари е 33,851 млрд. евро, което е с 239,2 млн. евро по-малко в сравнение с края на миналата година, става ясно от данните на Българската народна банка.

Дългосрочните задължения в края на януари са в размер на 26,105 млрд. евро (56,3% от БВП и 77,1% от брутния външен дълг). Те намаляват със 103,3 млн. евро или с 0,4% спрямо края на 2015-а година. 

Краткосрочните задължения на България са в размер на 7,7467 млрд. евро (16,7% от БВП и 22,9% от брутния външен дълг), което е понижение със 135,8 млн. евро в сравнение с края на миналата година. Тогава краткосрочните задължения бяха в размер на 7,8826 млрд. евро. 

През първия месец на тази година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 199,8 млн. евро при плащания за 986,1 млн. евро година по-рано.

Нетният външен дълг - разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи, в края на януари е в размер на 6,3637 млрд. евро. Това е с 495,5 млн. евро или със 7,2% по-малко спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 14,3 % в края на януари 2016-а година, намалявайки с 1,1 процентни пункта спрямо края на предходната година.

Подкрепи Economic.bg