VIVACOM с ръст на общите приходи и печалба за деветмесечието

Телекомът достига 30% пазарен дял в приходите мобилни услуги

VIVACOM с ръст на общите приходи и печалба за деветмесечието

VIVACOM отчита общи приходи в размер на 697,4 млн. лв. за периода януари - септември 2018 г. В сравнение със същия период на миналата година компанията постига увеличение от 35,4 млн. лв., представляващо 5,3% ръст. Въпреки силно конкурентния пазар, VIVACOM продължава да реализира и стабилен ръст в коригираната EBITDA от 6,7% до 263, 5 млн. лв.

Телекомът достига 30% пазарен дял в приходите мобилни услуги, установявайки стабилни позиции с общ брой клиенти на мобилни услуги от 3 075 000. Добрите постижения в този сегмент са резултат и на доказано качествената мрежа, която телекомът развива постоянно. VIVACOM има най-бързата мобилна мрежа в България за третото тримесечие на 2018 г. според анализ на информацията от Speedtest Intelligence® на Ookla® .

Абонатите на фиксиран широколентов интернет достигат половин милион в края на отчетния период, което представлява ръст от 7,7% спрямо същия период на предходната година. Над половината от абонатите (56%) използват високоскоростен достъп чрез оптичната мрежа на телекома, която вече покрива близо 1 168 000 домакинства в цялата страна. Ръстът в предоставянето на фиксиран широколентов интернет се дължи на устойчивите инвестиционни усилия на компанията за надеждна оптичната свързаност, което от своя страна води до цялостното развитие на пазара за предоставяне на качествена и високоскоростна услуга.

VIVACOM запазва лидерската си позиция в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV) – с 14,5% ръст на потребителите на тази услуга спрямо същия период на предходната година. Това се дължи основно на нарастващото търсене на високо качество на услугата, с множество възможности за персонализация, богато съдържание и брой на HD каналите.

Компанията се стреми да предлага високоскоростен интернет и интерактивна телевизия дори в малки населени места чрез оптична мрежа, изградена във FTTC (Fiber to the Curb) топология. Към края на септември 2018 г. с тази технология са покрити над 200 000 домакинства в общо 91 населени места. Тя позволява гледане на IPTV на до три приемника в едно домакинство.

Освен в поддръжка и развитие на инфраструктурата и мрежата си, VIVACOM продължава да инвестира в подобряване на клиентското изживяване с възможности като My Vivacom – мобилно приложение, с което всеки клиент може да управлява услугите, които ползва.

Компанията развива и иновативните решения в областта на Интернет на нещата (IoT), които предлага. Те вече са обединени в единна и изцяло нова платформа – VIVA SMART, чрез която телекомът ще предлага „умни“ услуги в три направления: умен град, центрове за данни (data hub) и умно образование.

Коментари: 0