Време е да инвестираме в екосъобразното ни бъдеще

Европа ще е първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., за което са нужни допълнителни инвестиции в размер на 350 млрд. евро

Време е да инвестираме в екосъобразното ни бъдеще

Снимка: БТА

Валдис Домбровскис Автор: Валдис Домбровскис Марейд Макгинес Автор: Марейд Макгинес
  • Изявление на изпълнителния заместник-председател Валдис Домбровскис и комисар Марейд Макгинес за априлския пакет от мерки за финансирането за устойчиво развитие. Текстът се публикува ексклузивно в Economic.bg.

Пандемията породи за света невиждани досега предизвикателства пред здравето ни, икономиката ни и начина ни на живот и работа. Кризата обаче ни дава и извънредна възможност сега, когато започваме да преминаваме към възстановяването. Можем да изграждаме отново и по-добре, а това значи по-екосъобразно. Трябва да се възползваме от възможността да построим устойчиво бъдеще за своята икономика.

Именно това е целта на Европейския зелен пакт. Искаме да постигнем неутралност по отношение на климата, да обърнем тенденцията на загуба на биологично разнообразие, да изградим чиста икономика – с подкрепата на инвестиции в екосъобразни работни места, екосъобразни нововъведения и екосъобразен растеж. По нашите разчети за постигане на целите за климата до 2030 г. по пътя към нашата обща цел да се превърнем в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. са нужни допълнителни инвестиции в размер на 350 милиарда евро годишно.

Публичните финансови средства ще бъдат важен фактор, но частните инвестиции също ще играят ключова роля за постигането на тази цел.  Частните инвестиции ще осигуряват разработването на нови технологии, продукти и услуги, които намаляват вредата върху околната среда и смекчават въздействието на изменението на климата.

За щастие европейските инвеститори имат склонност към екосъобразност. Те избират по-екосъобразни акции и облигации. Искат прозрачност чрез отчитане във връзка с екосъобразността. Искат да допринасят за постигането на екосъобразните ни цели. Това е чудесно.

По този начин се дава одобрение на дневния ред на Европейската комисия за финансирането за устойчиво развитие. Предприехме важни действия за изграждане на екосистема, която дава възможност на финансовия сектор да отпуска финансиране, докато ние изграждаме отново и по-добре. Въвеждаме средства, с които да повишим прозрачността и да помогнем на инвеститорите да откриват възможностите за инвестиции за устойчиво развитие.

Миналата година приехме Регламента за таксономията на ЕС, за да създадем общ език за инвеститорите, които искат да използват финансовите си средства за оказване на съществено положително въздействие върху климата и околната среда.

Тази седмица Комисията публикува критерии, по които да се определя кои икономически дейности имат съществен принос за постигане на целите ни за смекчаване на изменението на климата и адаптирането към него, както се предвижда в Регламента за таксономията. С тези критерии на дружествата и инвеститорите ще се помогне да откриват екосъобразните дейности въз основа на общо разбиране за действията, които са необходими за постигане на целите ни за климата. С тяхна помощ дружествата ще могат да финансират екологичния си преход, ако въведат планове за изпълнение на тези критерии. С времето тези критерии ще се променят успоредно с икономиката ни, която ще става все по-благоприятна за климата.

Ние също така повишаваме прозрачността в областта на финансирането за устойчиво развитие, като усъвършенстваме отчитането във връзка с устойчивостта от страна на дружествата и финансовите институции. С Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, която Комисията прие успоредно с критериите за таксономията, ще се обнови редът за отчитане на големите дружества и дружествата, които са регистрирани на фондовата борса, за дейностите им във връзка с устойчивостта – от въздействието им върху околната среда до отношението им към служителите и спазването на човешките права. Тези стъпки са важни не само за инвеститорите, но и за гражданите и обществото като цяло. 

Искаме ЕС да бъде водещата екосъобразна икономика в света с екосъобразни работни места и екосъобразни инвестиции. Също така искаме да помогнем и на останалата част от света да стане по-екосъобразна.

С времето световните стандарти за финансирането за устойчиво развитие би трябвало да се сближават – така инвеститорите ще знаят кое е екосъобразно, независимо на кой пазар извършват дейност. Те имат нужда от съпоставима информация, за да правят най-добрия избор.

ЕС е водач на движението за устойчивост. Съюзът е съпредседател на Международната платформа за финансиране за устойчиво развитие, където отговорните за политиките лица обсъждат най-добрите начини за мобилизиране на частни финансови средства за постигане на целите за екосъобразност. На членовете на Платформата се падат повече от половината от световните емисии, население и БВП. Заедно с това ние сме заявили волята си за международно сътрудничество в рамките на Г20 и Г7.

Трябват много работа и инвестиции за възстановяване след пандемията. Мащабът на необходимите действия е плашещ. Ние обаче можем да се справим, ако се възползваме от възможността да изграждаме отново и по-екосъобразно. Тази седмица Европейската комисия предприе някои ключови действия за тази цел.

Задачата ни е по-неотложна отвсякога. Изменението на климата вече е действителност, а въздействието му само ще се влошава, ако не предприемем действия сега.

Дружествата, финансовите институции, неправителствените организации и отговорните за политиките лица не могат самостоятелно да осигурят решения. Решенията ще дойдат от всички нас – в ЕС и в целия свят, при съвместна работа и инвестиране в по-екосъобразно бъдеще.

Коментари: 0