Временните паспорти в чужбина ще се вадят по-бързо и по-евртино

Таксата ще поевтинее с 1/4, предвиждат новите промени

Временните паспорти в чужбина ще се вадят по-бързо и по-евртино
С една-четвърт ще бъде намалена таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина, а досегът на гражданите с бюрокрацията ще бъде облекчен. Това са част от усилията на правителството за облекчаване на административната тежест. Мерките са насочени към улесняване и ускоряване на процедурите за административно обслужване и са по предложение на вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи и Екатерина Захариева. 

До намалението ще се стигне след премахването на две такси на обща стойност 17 евро. Така от първи януари временните български паспорти, издавани в чужбина, ще струват 50 евро вместо досегашните 67 евро.

В момента българските дипломатически и консулски представителства в чужбина събират такси за всеки отделен документ, включително за получаване на формуляр-заявление за издаване на паспорт, който е в размер на 1 евро.  Сега тази такса, както и компонентата, събирана от името на МВР - 16 евро, отпадат.

Предвижда се и намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление. Сега за услугата струва 20 евро, като се очаква да бъде намалена на 10 евро. 

„Към настоящия момент заявленията, които постъпват в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се изпращат по електронен път“, аргументира се Екатерина Захариева. Таксите трябва да съответстват на разходите, а те са намалели чувствително. 

Отделно постановлението предвижда да отпадне възможността гражданите да заплащат дължимите такси по Тарифа № 3 с държавни таксови марки. 

Припомняме, че от 19 юли стана възможно и плащането на такси за заверки и легализации в страната по Траифа №3 и с дебитни и кредитни карти. Министерството на външните работи продължава да работи в посока оптимизиране на административните услуги за граждани, които институцията предлага, като поетапно предстои инсталирането на ПОС терминали и в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина.

Таксите за издирване в чужбина на физически лица вече няма да се събират от външно министерство, тъй като тези правомощия и действия са от компетентността на МВР. „Следва да се отчете фактът, че Министерството на външните работи, чрез своите дипломатически и консулски представителства, на практика не осъществява такава дейност“, подчертава в доклада Захариева.

Проектът за постановление е достъпен за обществено обсъждане до пети септември.
Коментари: 0