Всички клиенти на СИБАНК от днес имат сменени IBAN номера

Старите и новите номера на сметки ще бъдат едновременно валидни до края на 2018 г.

Всички клиенти на СИБАНК от днес имат сменени IBAN номера

От началото на месец август всички клиенти на ОББ вече имат IBAN номера на сметките си, съдържащи името на обединената банка – UBBS. Това налага промяна, отнасяща се само до клиентите на бившата СИБАНК, която се обедини с ОББ в началото на февруари. 

Промяната е напълно техническа и по никакъв начин няма да се отрази на сметките им или свързаните с тях банкови продукти и услуги. 

За удобство настоящите им IBAN-и ще останат валидни до края на декември 2018 г., за да имат достатъчно време при необходимост да информират своите работодатели, партньори, контрагенти и институции.

Информация за новите номера на сметките си те могат да получат в удобен за тях клон на ОББ или от специално разработения IBAN конвертор на корпоративния сайт на банката. Уеб инструментът е достъпен на адрес: https://www.ubb.bg/unitedforyou, където може да бъде открита информация за обединението, както и допълнителни разяснения за настоящата промяна. Информация за новите номера на сметките няма да бъде предоставяна по телефона с цел избягване на грешки.

За персонално съдействие на всеки клиент на разположение е екипът на Контактния център на банката на телефон 0 700 117 17 или *7171 (за мобилни оператори).

Коментари: 0