За един ден индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват на борсата без такси

„Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на физически лица на капиталовия пазар

За един ден индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват на борсата без такси
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на определени условия условия. Инициативата, която се организира за трета поредна година от фондовата борса и Централния депозитар, ще се състои на 16 март.

В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

„Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти в България.

„Индивидуалните инвеститори ще имат все по-значима роля в дългосрочен план за финансирането на икономиката както на Европа, така и на България. 17 % от европейските домакинства инвестират в акции, като за сравнение процентът на тези, които влагат в депозити е 35%, а в застраховки и пенсионни фондове е 32%“, коментира Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ-София. Според него потенциалът за увеличение на вложенията в акции в страната ни е голям, поради което е много важно да се привлече интереса към този капиталов инструмент.

„Денят за акции“ се наложи като инициатива за активизиране на участието на индивидуалните инвеститори на фондовата борса. Работата за подобряването на финансовото знание и инвестиционната култура в страната ни, обаче е процес, който изисква системни и целенасочени усилия. Затова двете организации водим последователна политика в тази посока и инициативата е само част от нея“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София и Централен депозитар.
Коментари: 0