Захариева: Докладът на ЕК за България е обективен и позитивен

Според ЕК през дванадесетте месеца след последния доклад от ноември 2017 г. България е продължила да полага усилия за изпълнение на препоръките

Захариева: Докладът на ЕК за България е обективен и позитивен
Докладът на Европейската комисия за напредъка на България в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност е позитивен и обективен. Той ни мотивира да продължаваме със същото и даже по-високо темпо, за да осъществим съдебната реформа. Това каза вицепремиерът с ресор правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева по повод публикуваният днес доклад на Европейската комисия относно стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на миналогодишните препоръки.

Според ЕК през дванадесетте месеца след последния доклад от ноември 2017 г. България е продължила да полага усилия за изпълнение на препоръките, отправени в доклада от януари 2017 г. Комисията счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение. Въз основа на това три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени. От Комисията се изисква наблюдението да продължи, за да се потвърди тази оценка, тъй като в някои случаи действията са в ход.

„По всичките препоръки имаме ясен план. За първи път миналата година имаше конкретни 17 мерки по всички шест показателя. Анализ на доклада се извършва в момента от експертите ни, ако има нужда да се актуализиран някой от плановете, ще го направим. Но вече има сформирани работни групи, има план за действие“, каза Захариева.

Според нея най-съществото, което се казва в доклада е, че има необходимата законова база и органи, както и че са извършени правилните реформи. „Има и нелоши резултати в разследването на корупцията и трябва да продължаваме със същото темпо, за да може този механизъм да приключи следващата година“, каза вицепремиерът.

Коментар по доклада направи и правосъдният министър Цецка Цачева. Тя заяви, че правителството ще продължи да изпълнява препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка и след неговото окончателно приключване. „ЕК посочва, че напредъкът, постигнат по всички показатели на механизма, е значителен. Три от тях – „Зависимост на съдебната система, „Правна рамка и „Организирана престъпност“, се считат за условно затворени. А по останалите три показатели е постигнат значителен напредък, като препоръките са много близо до изпълнението“, каза Цачева.

„ЕК отбелязва, че новият състав на ВСС се е установил в управленската си роля в дух на професионализъм и добро сътрудничество. Оценено е и засилването на районните инспекторати и предотвратяване на корупцията в областта на обществените поръчки“, коментира Цачева. Тя посочи, че правителството заявява своята продължаваща решимост за консолидиране на усилията по постигане на всички резултати. „Ще продължим да изпълняваме препоръките на Механизма и след неговото окончателно приключване“, каза още Цачева.
Коментари: 0