Започна приемът в гимназиите

Подаването на документи стартира днес

Започна приемът в гимназиите

Започва подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас, съобщи Министерството на образованието и науката, предаде Kmeta.bg.

Класирането се извършва електронно и списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 27 юни 2016 г. Записването на приетите в първото класиране или подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е от 28 до 30 юни 2016 г.

Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват:
- заявление за участие в класиране с подредени желания по образец;
- удостоверение за завършен VII клас (копие и оригинал);
- служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);
- акт за раждане на ученика;
- копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Повече информация може да се намери на сайтовете на съответните регионални инспекторати по образованието.

Коментари: 0