Застрахователите харесват предложената система „бонус-малус“

Според браншовата асоциация 20-степенна ска ще предостави достатъчно плавен преход

Застрахователите харесват предложената система „бонус-малус“

Предложеният модел на система „бонус-малус“ е възможно най-олекотеният вариант, защото е базиран само на по-тежки нарушения на правилата за движение по пътищата. По този начин се цели постигането на по-плавен преход и лесна адаптация на потребителите към новите правила. Това е становището на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), като браншът смята, че въвеждането на системата е процес, който ще търпи развитие в бъдеще и ще се надгражда заедно с усъвършенстване на информационните системи и съобразно с постигнатите резултати, какъвто е обичайният процес и в други държави.

Системата е ефективно средство за противодействие на войната по пътищата. Това сочи опитът и статистиката от други държави след въвеждането й, където пътнотраспортните произшествия са намалели средно с 10-30%. Системата „бонус-малус“ е въведена първо във Великобритания преди 105 години, а към момента няма държава от ЕС, в която да не се прилага, смятат застрахователите.

„Но ако ние, като общество, не сме готови да приемем този максимално щадящ вариант, не сме готови за никакъв вариант на системата „бонус-малус“, заяви председателят на АБЗ Костантин Велев пред журналисти по време на организираната от асоциацията бизнес закуска за медиите. Според него предложеният модел справедливо поставя отговорността върху водача и служи като инструмент за въздействие върху поведението му чрез отразяване на рисковия му профил при формиране на премията по „Гражданска отговорност“.

Според застрахователите това е справедлив начин, по който да се разпределя бонусът и малусът, „независимо че този подход би генерирал допълнително административно бреме“.

„Въвеждането на системата „бонус-малус“ няма да има директно отражение върху общото ниво на премийния приход на застрахователите по „Гражданска отговорност“ и съответно не може да се очаква масово повишаване на застрахователните премии по тази застраховка“, подчерта председателят на АБЗ.

Той дава пример с други европейски държави, при които въвеждането на системата през  последните 15 години е довело до намаляване на ефективната средна премия. „Намалението е в резултат на това, че преобладаващата част от водачите ще влязат в „бонус“ частта на системата. Разчетите сочат, че при вариант на 20-степенна скала 44.2% от водачите ще ползват максималния бонус от 25%, като при приблизително 3.5 млн. водачи в страната, това ще са 1.55 млн. души“, обяснява Костантин Велев.

В същото време в максималният „малус“ клас от 400% попадат едва 0.6% от водачите (около 21 хил. водачи), смятат от АБЗ. Очакванията на бранша са, че над 80% от всички водачи ще попаднат в някакъв бонус клас. „На практика, има много малка част водачи с тежки нарушения, които  справедливо ще понесат сериозни икономически последици за своето поведение на пътя“, каза Велев.

Според застрахователите икономическите загуби за нашата държава от пътния травматизъм се изчисляват на около 2 млрд. лв. и ако може да се постигне понижението му след въвеждане на системата „бонус-малус“ от само 10-20%, то икономическите ползи за българските граждани биха били особено значими.

Нов ще е начинът, по който ще се определя премията по застраховка „Гражданска отговорност“. Това ще става на две нива. На първо ниво е базовата тарифа на застрахователя, при която ще се отчитат критерии като история на щетите (рискова надбавка/отстъпка, основана на история на щетите); кубатура на МПС; място на регистрация/използване на МПС; възраст на водача. Те и сега са  използвани при формиране на базовата премия. На второто ниво се прилага „бонус-малус“ коригиращ коефициент, базиран на някои по-тежки пътни нарушения и престъпления, свързани с движението по пътищата. Коригиращият коефициент ще се предоставя на застрахователите чрез информационна система на Гаранционния фонд като стойност, без информация как и на каква база е изчислен.

От АБЗ са на мнение, че вариантът със скала от 20 „бонус-малус“ нива предлага по-плавен преход между тях и не би се възприела като толкова силно рестриктивна като скалата от 15 нива. Това би допринесло и за по-висока ефективност на въздействие на системата.

Предложението на Асоциацията е, максималният период за връщане в неутрален клас да е 5 години без нарушения, с изключение на случаите на престъпления. Този подход би стимулирал в много по-силна степен водачите с малус коефициенти да спазват стриктно  правилата на движението на пътя, е тяхното становище.

По отношение режима на вписване на водачи в полицата АБЗ предлага възможността един и същи водач да може да бъда вписан и отписан само веднъж в една застрахователна полица. Мотивът е, че по този начин  би се ограничила възможността за манипулиране на системата.

Също така АБЗ иска ясно дефиниране на механизма, по който се оспорва класа на даден водач, което ще улесни потребителите.

Коментари: 0