Завърши изграждането на високоскоростната жп линия Първомай-Свиленград

Пътническите влакове ще могат да се движат в отсечката със 160-200 км/ч

Завърши изграждането на високоскоростната жп линия Първомай-Свиленград
4325 ~ 2 мин. четене

Завърши изграждането на високоскоростната жп отсечка Първомай-Свиленград. На жп гара Симеоновград днес бе прерязана лентата на Позиция 1 „Димитровград – Харманли“, част от проект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград”. 

На събитието присъстваха генералният директор на ДП НКЖИ инж. Милчо Ламбрев, представители на Управляващия орган на ОП „Транспорт“ и на областната и местната администрация. 

Това беше последният незавършен участък, с който приключва изпълнението на целия проект за реконструкция на жп участък Първомай – Свиленград.

„Успешното реализиране на този проект стана възможно благодарение на много хора, от инженери до обикновени работници. Днес ние се доближаваме с голяма крачка до нашия приоритет - до 2020-2022 да приключим направлението от сръбско-българската граница през София и Пловдив до Бургас и до турска и гръцка граници. Това ще  бъде първият завършен високоскоростен коридор.“, заяви инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“, по време на събитието.

Инж. Ламбрев изказа своята благодарност към кметовете на общините, областните управители и администрации за ползотворното сътрудничество, довело до успешната реализация на проекта.

Общата стойност на Позиция 1 „Димитровград – Харманли“ възлиза на 136 млн. лева без ДДС. Изпълнител е „Терна АД“, а възложител - Национална компания „Железопътна инфраструтура”.

Реализираният проект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград” обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, малки и големи съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия. 

С рехабилитацията на железопътния участък е постигната една от основните цели на проекта - подобряване на железопътната инфраструктура с оглед повишаване на скоростта за движение на пътнически влакове до 160/200 км/ч, а на товарните - до 120 км/ч.

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.  Общата стойност на проекта възлиза на 663 316 861, 61 лева без ДДС.

Подкрепи Economic.bg