Ангелов подписа заповедта за лекото разхлабване на мерките

От утре отново ще могат да се провеждат курсовете по оказване на първа долекарска помощ за кандидат-шофьорите

Ангелов подписа заповедта за лекото разхлабване на мерките

Снимка: Красимир Свраков

6452 ~ 1 мин. четене

Здравният министър Костадин Ангелов подписа заповедта за лекото разхлабване на ограничителните мерки, което ще започне да действа от утре, 16 януари. Разрешава се присъственото провеждане на някои дейности в училищното и висшето образование, както и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, заради спирането на които много кандидат-шофьори през последните два месеца не можеха да получат книжка, въпреки че са си изкарали практическите и теоретични изпити.

Мерки срещу COVID-19

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

  • приравнителни изпити при преместване на ученик;
  • изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
  • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
  • държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
  • индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
  • индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
  • областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

  • практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
  • семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
  • държавни изпити и защити на дипломни работи.

В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.Подкрепи Economic.bg