Земеделците ще бъдат субсидирани с 2.9 млрд. лв. тази година

По схемите за единно плащане на площ и обвързаните с производството на животни, плодове и зеленчуци отиват 1.607 млрд. лв.

Земеделците ще бъдат субсидирани с 2.9 млрд. лв. тази година

Снимка: Pixabay

Близо 2.9 млрд. лв. са предвидени за субсидии за земеделските производители през 2021 г. Средствата са предвидени за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г). Според приетия от Министерския съвет днес годишен разчет на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ 2.64 млрд. лв. са за сметка на ЕС, а 247 млн. лв. - от националния бюджет.

731 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 393 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000, както и мярка 21 за справяне с последствията от COVID-19.

По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1.607 млрд. лв.

По програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38 млн. лв. За пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми и други схеми са предвидени 114 млн. лв.

Коментари: 0