Автор

Автор 118 статии

Адриан Николов

Какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата?

Какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата?

В кризисната 2020 г. фокусът на публичните политики беше навременната подкрепа за икономиките, поставени под неочаквания натиск на прекъснатите вериги на доставки

Пандемичната година слага (временна) спирачка на урбанизацията

Пандемичната година слага (временна) спирачка на урбанизацията

Годината на пандемията доведе до значителни промени в демографската структура на българските региони. Основен фактор зад новата динамика беше обръщането на механичния прираст