Автор

Автор 19 статии

Александра Николова

5-те най-спокойни за живот държави в света за 2015 г.

5-те най-спокойни за живот държави в света за 2015 г.

От 2007 г. насам всяка година Институтът за икономика и мир (IEP) измерва спокойствието на живота в различните страни на базата на външни и вътрешни мерки чрез Глобалния индекс на мира (Global Peace Index).