Автор

Автор 5 статии

Мария Неева

Отново в капана на некачествено законодателство

Отново в капана на некачествено законодателство

Един от основните въпроси, които повечето български граждани отдавна вече не си задават, е: „Мисли ли законодателят, когато предлага промени в някой закон?“. Липсата на приемственост в политиките, хроничните недостатъци на нормативната уред