4% дефицит и 4,5 млрд. нов дълг в актуализацията на бюджета

Ревизираните прогнози предвиждат реален ръст на БВП от около 1,5% на годишна база

Дефицит от 4 процента от Брутния вътрешен продукт и нов заем от 4,5 милиарда лева предвижда проектът на актуализацията на бюджета от служебното правителство, публикуван от Министеството на финансите. Това означава, че дупката в държавната хазна ще е над 3 милиарда лева, а не заложените милиард и половина лева.  Новият държавен дълг ще трябва да  осигури буфер за пенсиите през януари.

Ревизираните прогнози предвиждат реален ръст на БВП от около 1,5% на годишна база, което е малко по-песимистичен сценарий от заложения в макрорамката към Бюджет 2014 ръст от 1,8 на сто. Въпреки малката промяна при прогнозата за растежа на икономиката за 2014 г. актуализираните макроикономически прогнози ревизират в негативна посока оценката за номиналния размер на БВП за 2014 г. с над 2,4 млрд. лв. (от 81 582 млн. лв. на 79 178 млн. лв.).

Разчетите към проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. предвиждат влошаване на годишната прогноза за дефицита на касова основа по КФП до 4,0 % от прогнозния БВП (3 152,3 млн. лв.).

Също така се предвижда вземането на нов държавен дълг в размер на 4,5 млрд. лева и увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22,5 млрд. лева (28,4 % от прогнозния БВП).

В предвидения нов дълг е включена възможност за дългово финансиране с оглед предоставяне на ликвидна подкрепа в рамките на одобрената държавна помощ от ЕК в размер до 2,9 млрд. лева или в рамките на същия лимит поемане на нов държавен дълг за предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размер до 700 млн. лева.

В проекта е записано, че необходимостта от изготвяне на актуализацията на бюджета за 2014 година произтича от невъзможността да бъдат постигнати заложените фискални цели, пишат в мотивите си за актуализацията от финансовото министерство. Според екипа на Румен Порожанов причините за това са значителното отклонение от допусканията по основни показатели и надценените прогнози за приходите в бюджета, както и необходимостта от осигуряване на допълнителни разходи в някои бюджетни системи.

Според Румен Порожанов е надценена прогнозата за икономическата ситуация и е подценено влиянието на неблагоприятното развитие на външната среда. "Сред основните фактори могат да се посочат нереалистичните допускания на етапа на планиране за основни макроикономически показатели, все още слабото влияние на възстановяването на вътрешното потребление върху постъпленията от косвени данъци, задълбочаването на дефлационните процеси в икономиката, надценените ефекти от мерките за повишаване на събираемостта на приходите и други".

Актуализираните прогнози на служебното правителство за приходите по държавния бюджет предвиждат неизпълнението на планираните параметри да възлезе на 1 061,8 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП), което е разчетено в изготвения проекта за актуализация.

Екипът на Румен Порожанов аргументира актуализацията и с "натиск от страна на разходите в редица бюджетни системи". Според служебното правителство някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват своите функции и отговорности след като разходните им тавани са били намалени за последните 4 месеца на годината. "В Министерството на вътрешните работи например, където над 80 на сто от разходите се формират от разходите за персонал, се създава обективна невъзможност бюджета за годината да обезпечи изпълнението на вменените му функции и отговорности. Проблемът в системата на министерството се изостря допълнително от приетите промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които предвиждат увеличение на разходите за възнаграждения, материалното и социалното осигуряване за служителите. В бюджета за 2014 г. на министерството обаче няма планирани средства за тази цел", пише в мотивите си Румен Порожанов.

Според кабинета "Близнашки" недостиг се очертава и при финансирането на социални плащания по бюджета на социалното министерство, а трудности за обезпечаването на необходимото финансиране на психиатричната помощ, хемодиализата, лечението на болни от ХИВ/СПИН и други изпитва и Министерство на здравеопазването. Поради тази причина в актуализацията е предвиден ресурс за структурни и допълнителни фискални мерки в размер на 448,5 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП).


Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: дълг | дефицит | бюджет | Румен Порожанов