Е-земеделие

Дигиталните технологии ще навлязат и в селското стопанство, за да го направят по-ефективно и по-лесно управляемо

Още от АГРО

Lexis – предприемачите от университета

Четиримата студенти спечелиха технологично състезание със софтуера си за автоматични отговори на клиентски запитвания

Още от СТАРТЪП

E-Agriculture

Digital technology will also enter agriculture to make it more efficient and easily manageable

Още от AGRO

Lexis – the Entrepreneurs from the University

Four students won a technological competition with their software for automated responses to customer inquiries

Още от STARTUP