Неравната надпревара с Големите четири

В глобалната промяна всяка по-малка компания е добре да прецени дали да си остане в плитчините, или да се опита да се хвърли в по-дълбокото

Още от МРЕЖА

Когато си мислиш, че повече не можеш, не спирай, а забързай

Следата, която искам да оставя: всеки човек, проект или място, до които съм се докоснала, с една идея по-добри, отколкото съм ги намерила

Още от ЛИДЕРИ

Знание в ерата на Индустрия 4.0

Лабораторният комплекс на София Тех Парк е място за среща на науката и бизнеса

Още от НАУКА

The Uneven Race with the Big Four

In the global change, every small company should decide whether to stay in the shallows or to try to dive into the deep

Още от NETWORK

When you feel like you cannot go any further, don’t stop but speed up

The trace I would like to leave behind: every person, project or place which I have touched upon to become slightly better than before

Още от LEADERS

Knowledge in the Age of Industry 4.0

The Sofia Tech Park Laboratory is a meeting place for science and business

Още от SCIENCE
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини