Ще пълзим или ще летим

Успешната реализация на иновациите зависи и от това кой и как ги финансира

Още от УСТРЕМ

Правим промените, преди да е назряла необходимост от тях

Проучванията на потребителите ни разкриват бъдещи трендове и неадресирани пазарни ниши

Още от КОМПАНИИ

Игралната индустрия продължава да расте

България е в топ 10 на производителите на игрални технологии, но страната не се възползва от големите възможности за развитие на хазартния

Още от СЕКТОР

Are We Going to Crawl or Fly

The successful realization of innovations also depends on who and how finances them

Още от IMPETUS

We Make the Changes Before the Necessity for Them Actually Arises

Consumer surveys reveal to us future trends and unaddressed market niches

Още от COMPANIES

The Gaming Industry Continues to Grow

Bulgaria is in the top 10 of gaming technology producers, but the country does not take advantage of the great opportunities of the

Още от SECTOR
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини