В очакване на „Рибарят и златната рибка”

Наесен наградите „Мистър и Мисис Икономика” ще отидат при онези, които устояха на всички изпитания и станаха по-силни

Още от ЮБИЛЕЙ

Фрагменти стара лента

Картините на проф. Светозар Бенчев провокират размисли за достоверността на възприятията под въздействие на екрана

Още от ГАЛЕРИЯ

Anticipating "The Fisherman and the Goldfish"

In the autumn, the Mr. and Mrs. Economy awards will go to those who have withstood all trials and become stronger

Още от ANNIVERSARY

Fragments of an Old Tape

The paintings of Prof. Svetozar Benchev provoke thoughts about the authenticity of perceptions under the influence of the screen

Още от GALLERY
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ