Рецепта за благоденствие по панагюрски

Как минната компания „Асарел-Медет” стана важен фактор за превръщането на общината в привлекателно място за живеене

Още от РЕГИОНИ

Искаме да създадем академия за квалифицирани специалисти в туризма

Вече 20 години инвестираме внимание и грижа към нашите клиенти и служители

Още от ДИНАСТИЯ

От билката до хапчето

Иновациите ще са път към нови пазари за българските фирми, уверяват учени от София Тех Парк и отварят вратите на четири лаборатории, в които

Още от НАУКА

A Recipe for Prosperity from Panagyurishte

How the Asarel-Medet mining company has become an important factor in making the municipality an attractive place for living

Още от REGIONS

We Want to Create an Academy for Qualified Tourism Specialists

We have been investing attention and care for our clients and employees for 20 years now

Още от DYNASTY

From the Herb to the Pill

Innovations will be the way to new markets for Bulgarian companies, assure scientists from Sofia Tech Park and open the doors of four

Още от SCIENCE
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини