Господари на ума

Христо Нейчев разкрива позитивната роля на медитацията в напрегнатото всекидневие и гонене на високи цели

Още от ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Магнетичната сила на животните

Емоцията продава – тази формула работи твърде успешно и в туристическия бизнес

Още от ТУРИЗЪМ

Величественият живот на метала

Всяка творбата има своя съдба, върху която авторът не може да влияе, след като тя напусне ателието му, казва акад. Крум Дамянов

Още от ГАЛЕРИЯ

Masters of Mind

Hristo Neychev reveals the positive role of meditation in the tense everyday life and the pursuit of high goals

Още от PERSONAL DEVELOPMENT

The Magnetic Power of Animals

Emotion sells – this formula works very successfully in the tourism business, too

Още от TOURISM

The Majestic Life of Metal

Each piece of work has its own destiny, which the author cannot influence after it leaves their workshop, says Academician Krum Damianov

Още от GALLERY
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини