Новото лице на индустрията

Интернет на нещата преобразява и промишлеността, като оптимизира процесите и повишава ефективността

Още от ТЕМАТА

Александър Димитров: Мтел става А1 и остава иноватор

Амбицията ни е да сме първият телеком в страната, който ще предложи 5G технология

Още от ИНТЕРВЮ

Игри на придобивания

Гигантите Google, Amazon, Microsoft и Facebook през последните години активно купуват по-малки и перспективни дигитални услуги

Още от КОМПАНИИ

The New Face of Industry

The Internet of Things is transforming industry by optimizing processes and boosting efficiency

Още от THE TOPIC

Alexander Dimitrov: Mtel Becomes A1 and Remains an Innovator

Our ambitions is to be the first telecom in Bulgaria that will offer the 5G technology

Още от INTERVIEW

Acquisition Games

Giants, such as Google, Amazon, Microsoft and Facebook have been actively buying smaller and promising digital services in recent years

Още от COMPANIES