Промяната, наречена ребрандинг

Брандът е душата на компанията, затова изисква професионална грижа във всяка стъпка на обновяване

Още от ТЕМАТА

Телекомуникациите са по-бързооборотни от бързооборотните стоки

А1 е с най-голям пазарен дял сред корпоративните клиенти

Още от КОНКУРС

The Change Called Rebranding

The brand is the soul of a company and that is why it requires professional care at every step of its updating

Още от THE TOPIC

Telecommunications Move Faster Than Even FMCG

A1 has the largest market share among the corporate clients

Още от CONTEST
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини