Автор

Автор 77 статии

Мая Цанева

Бизнес по мед и...жило

Бизнес по мед и...жило

България не е достатъчно добре позната с природния продукт на световния пазар поради няколко причини, но името й вече се свързва с високи постижения в поддържането на екосистемата, която е жизнено важна и за нашето благоденствие