Автор

Автор 99 статии

Мая Цанева

Мая Цанева

Да видиш бъдещето

Да видиш бъдещето

Развиването на грамотност за бъдещето минава през разбирането на сигнали от настоящето, които учени и експерти изучават, или участват в тяхното създаване