Агенция по горите (8)

Приключи проектът за стратегическото планиране на българските гори

Приключи проектът за стратегическото планиране на българските гори

Нова стратегия за развитието на горския сектор у нас бе представена днес от Агенцията по горите. Днес, 19.09.2014 г. в гр. София се проведе заключителната пресконференция по проект а"Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно уп

Агенция по горите се отчете за дейностите по проекта си по ОПАК

Проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" - една година от подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК. На 3 септември, 2013 г. измина една година от и

Тръгна проектът за стратегическо планиране в горския сектор

Днес се проведе информационна среща по Проект "Стратегическо планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" на Изпълнителна агенция по горите