Европол (19)

ЕП е помолил Европол да помогне с разследването на убийството на Виктория Маринова

ЕП е помолил Европол да помогне с разследването на убийството на Виктория Маринова

Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) е помолила директорът на Европейска полицейска служба (Европол) да помогне в разследването срещу убийството