Министерство на образованието (6)

Още една стъпка назад във висшето образование

Още една стъпка назад във висшето образование

Въпреки гръмките намерения през последните няколко години за реформа във висшето образование, управляващите затънаха в собствените си регулаторни разбирания