банка (265)

\

\"Инвестбанк\" ще конвертира 20 млн. евро дълг в акции

Инвестбанк стартира заместването на притежаваните от банката безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти на стойност 39 210 хил. лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал, заявяват от институцията.

UniCredit ще съкрати 8000 работни места

UniCredit ще съкрати 8000 работни места

UniCredit заяви, че ще съкрати 8 000 работни места в процес на преструктуриране, тъй като най-голямата италианска банка търси регулаторно одобрение за първото си изкупуване на акции от десетилетие