бедност (130)

Бедност 2019 и поглед към 2020

Бедност 2019 и поглед към 2020

Изминалата година ще остане като най-добрата в последното десетилетие за пазара на труда и благосъстоянието на домакинствата, както демонстрирахме чрез структурата на домакинските бюджети.

Шизофренията на едно правителство

Шизофренията на едно правителство

Миналата седмица в портала за обществени консултации бе представена за обсъждане проект на Концепцията за наказателна политика на държавата 2020 - 2025 г. Предвид изострените в последно време обществени

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Една трета от българите не успяват да си плащат сметките навреме

Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното изключване е централна част от политиките на ЕС. Независимо от това, все още има домакинства в Блока, които изпитват затруднения