втори стълб на пенсионната система (4)

Мисията (не)възможна – втора пенсия през 2021 г.

Мисията (не)възможна – втора пенсия през 2021 г.

Първите пенсионери от универсалния пенсионен фонд ще напуснат пазара на труда през септември 2021 г. и необходимостта от решавания на проблемите в Кодекса за социалното осигуряване става все по-осезаема