Правителството най-после представи варианти за изплащане на втората пенсия

Предлагат се три възможности, както и прехвърляне на личните партиди в държавен фонд след пенсиониране

Правителството най-после представи варианти за изплащане на втората пенсия

Снимка: МС

4340 ~ 3 мин. четене

По-малко от година преди да започне изплащането на първите пенсии от втория стълб, правителството най-после представи някакви варианти как това може да се случи. Промените в Кодекса за социалното осигуряване са качени от ресорното министерство за обществено обсъждане и тепърва предстои да бъдат внесени в за обсъждане и приемане в народното събрание.

Със законопроекта се предвиждат три вида изплащане, от които всеки пенсионер, роден след 31 декември 1959 г., ще може да избира до една година преди да навърши възрастта за пенсиониране. Първите осигурени във втория пенсионен стълб ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост през 2021 г. за жените и през 2024 г. за мъжете.

Единият вариант е пожизнена пенсия за старост, но той ще е допустим, ако размерът на пенсионните спестявания във втория стълб позволяват тя да бъде не по-малко от 15% от размера на минималната пенсия за стаж и възраст. Осигурените ще имат право на нея при навършване на възраст за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако пък средствата по индивидуалната им партида позволяват да им се отпусне допълнителна пожизнена пенсия в не по-малък размер от минималната пенсия за стаж и възраст, кандидат-пенсионерите ще могат да се възползват от нея и една година преди да навършат регламентираните в Кодекса за социално осигуряване години. Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и от Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде с гарантиран период на изплащане. Може да включва и разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. В тези случаи срокът и размерът на разсроченото плащане, както и размерът на пожизнената пенсия, се избират от осигуреното лице.

Вторият вариант - разсрочено плащане на средствата. То ще е възможно, когато тяхната обща стойност не е достатъчна за отпускане на пожизнена пенсия, но надвишава три пъти минималната пенсия за стаж и възраст. В този случай месечното плащане не може да бъде по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст. Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

В ограничени случаи, в които пенсионните спестявания не са достатъчни да се осигури разсрочено плащане, се предвижда еднократно изплащане на средствата от индивидуалната партида на осигурения. Това се предвижда, когато средствата по индивидуалната партида на осигурения са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст.

При смърт на пенсионера наследниците му имат право на дължимите средства, ако избраният продукт е пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. Ще се наследяват и средствата в случай, че пенсията се плаща под формата на разсрочено плащане.

Със законопроекта Социалното министерство предлага в момента на пенсиониране на осигурено лице индивидуалната му партида в универсален пенсионен фонд да се закрива. Натрупаните средства в индивидуалната му партида ще се прехвърлят в специално обособен общ фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Това позволява да бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер, независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати, пише в мотивите.

Извършени са промени и в разпоредбите, уреждащи резерва на пенсионноосигурителните дружества. С тях се предвижда, че за покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.

Подкрепи Economic.bg