въвеждане на еврото в България (13)

FT: Липсата на правителство ще забави България за еврозоната

FT: Липсата на правителство ще забави България за еврозоната

Евентуално забавяне на формирането на кабинет може да попречи на България да се присъедини към еврозоната още през 2024 г., каквито бяха плановете на досегашния кабинет и гуверньора на централната банка

Ананиев вече подготвя план за въвеждане на еврото в България

Ананиев вече подготвя план за въвеждане на еврото в България

В процес на подготовка е Национален план за въвеждане на еврото в България, в който детайлно да бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешно въвеждане на валутата в страната

ЕЦБ предупреди България да повиши качеството на институциите си

ЕЦБ предупреди България да повиши качеството на институциите си

За да се възползват напълно от предимствата на паричната интеграция и приемането на еврото за национална разплащателна валута, България и Хърватия трябва да изготвят стабилни политики и да подобрят качеството на управлението и институциите

България с всички шансове да влезе в банковия съюз и ERM II през юли 2019 г.

България с всички шансове да влезе в банковия съюз и ERM II през юли 2019 г.

След вчерашното заседание на Еврогрупата, България премина в нов етап на своята интеграция в ЕС, сравним с решението за започване на преговори за присъединяване към съюза през 1999 г

България получи официална подкрепа за Еврозоната

България получи официална подкрепа за Еврозоната

Днес на свое заседание Еврогрупата в присъствието на министъра на финансите Владислав Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев обсъди изпратеното от тях на 29 юни 2018 г. съвместно писмо за намеренията на българските