депозити (244)

Лихвите по бизнес кредитите падат, но заедно с обема на заемите

Лихвите по бизнес кредитите падат, но заедно с обема на заемите

Средният лихвен процент по банковите фирмени кредитите над 1 млн. евро намалява значително, а по заемите за бизнеса до 1 млн. евро той е почти без промяна през април. Въпреки това кредитирането за бизнеса намалява с 276 млн. лв.

Фирмите започнаха да „горят“ спестяванията си

Фирмите започнаха да „горят“ спестяванията си

Евровите депозити на бизнеса отново достигнаха отрицателна доходност през март. Лихвите по депозитите на предприятията в левове също намаляват, като успоредно с това вече намаляват и стойността на вложенията на бизнеса в банките.

Проблемните фирмени кредити се увеличиха рязко през януари

Проблемните фирмени кредити се увеличиха рязко през януари

Лошите и преструктурирани фирмени кредити нарастват през януари 2020 г. на годишна и месечна база, както и като дял от общата стойност на кредитите (с изкл. на овърдрафт), показват данните от паричната статистика на БНБ

Българският бизнес продължава да трупа депозити с отрицателна лихва

Българският бизнес продължава да трупа депозити с отрицателна лихва

Спадът на лихвите по депозитите на бизнеса и домакинствата продължи и през декември 2019 г., показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса в евро спадна с 0.06 пр. пункта