дългов рейтинг (8)

S&P запази рейтинга и положителната перспектива за България

S&P запази рейтинга и положителната перспектива за България

В обобщения коментар на агенцията се казва, че паричните условия в България продължават да се подобряват, нарастването на кредитите подкрепя растежа и страната постига напредък по присъединяването си към Валутния механизъм II (ERM-2)