„Чакалнята“ се оказа недостатъчна за рейтинга на България

Агенция Fitch запази както дългосрочната оценка по дълга, така и перспективата за нейното повишаване

„Чакалнята“ се оказа недостатъчна за рейтинга на България

Снимка: Wikipedia

3461 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Международната рейтингова агенция Fitch запази непроменен дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на ниво „BBB“. Без промяна остава и перспективата пред рейтинга на страната, след като през април тя бе понижена до „стабилна“ от „положителна“. Запазването на очакванията на агенцията идва на фона на присъединяването на България към „чакалнята“ на еврозоната, което явно се оказва недостатъчно условие за повишаване на рейтинга или дори на перспективата пред него.

В мотивите към съобщението на Fitch, публикувано от Министерството на финансите, се посочва, че рейтингът на България е подкрепен от силните външни и фискални баланси, както и от благонадеждната рамка на политиката, подкрепена от членството в Европейския съюз и дългогодишното функциониране на валутния борд.

Факторите, ограничаващи рейтинга обаче, са както по-ниските равнища на доходите на хората в страната, в сравнение с държави със същия рейтинг, така и неблагоприятните демографски фактори, които биха могли да ограничат растежа и да окажат натиск върху държавните финанси в дългосрочен план.

Стабилната перспектива отразява степента на икономическа устойчивост срещу пандемията от коронавирус, дължаща се на дългогодишната фискална стабилност, значителните по размер международни валутни резерви и възможността за съществени трансфери от ЕС през прогнозирания период. Влизането на страната във Валутния механизъм II (ERM II) и постепенният процес по подготовка за приемане на еврото също ще спомогнат за поддържането на макроикономическа и фискална стабилност в контекста на негативните рискове пред растежа и нарастващата политическа несигурност, се казва в съобщението на рейтинговата агенция.

Според Fitch приемането на България в ERM II и Банковия съюз през юли 2020 г. е важно постижение, което обхваща двугодишен процес на успешно прилагане на реформи и подобряване на устойчивостта на банковия сектор. То също така отразява ангажимента, поет от държавите и институциите от еврозоната, към разширяване на обхвата на еврото във време, в което макроикономическите и политическите рискове значително нараснаха в Европа.

"Много пъти съм казвал, че се задава криза, която ще бъде тежка и продължителна. Тези данни ни показват, че сме на верния път. И ни мотивират да работим още по-усилено, за да се справим заедно с предизвикателствата. С поредната положителна експертна оценка на авторитетната международна агенция ние отговаряме и на критиките към нас", коментира решението на Fitch във Facebook министър-председателя Бойко Борисов.

От тук нататък фокусът ще бъде насочен към спазването на критериите за конвергенция, както и към другите специфични за България ангажименти, които включват продължаване на усилията за реформи. Предвид изискването за участие на българския лев в ERM II за минимум две години и обичайния срок за оценка от 6 до 12 месеца, според агенцията, България може да приеме еврото най-рано през януари 2024 г.

Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга са: намаляване на макроикономическите и фискални рискове и подобряване на очакванията за растежа след COVID-кризата, който от своя страна допълнително ще подкрепи и публичните финанси; напредък за присъединяване към еврозоната, както и подобряване на потенциала за растеж. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга са: продължително нарастване на държавния дълг; материализиране на условните задължения в публичните финанси; съществено влошаване на перспективите за растеж; възникване на значителни външни дисбаланси и/или влошаване на външната конкурентоспособност.


Economic.bg News

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg