изпълнение (18)

Над 210 000 души получиха подкрепа от ОП „Развитие на човешките ресурси\

Над 210 000 души получиха подкрепа от ОП „Развитие на човешките ресурси\"

Над 210 000 души получиха различна форма на подкрепа по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). През 2018 г. се постигна рекордно ниво на програмиране и ефективно използване на средствата