лимити (11)

Лимитите и стандартите пречат на здравеопазването

Лимитите и стандартите пречат на здравеопазването

Лимитите и медицинските стандарти в системата на здравеопазването пречат на реалната конкуренция в сектора и съответно на предоставянето на по-качествено медицинско обслужване.